Dyrenes Mindelund "Løvhøj" Horsens
Fra Mindelunden set op mod indgangen
Velkommen til vores hjemmeside

Vedr. fornyelse af gravplads

Har du skiftet adresse siden vores sidste kontakt (begravelse eller fornyelse) og sidder du med en fornemmelse af at du skal have fornyet gravplads, men ikke har modtaget brev, så kontakt venligtst enten formand Doris Jensen eller kasserer Betina Nielsen.

Dyrenes Mindelund ”Løvhøj” Horsens er en gravplads for mindre husdyr.

 

Begravelser kan ske i enkeltgrav eller i anonym fællesgrav.

 

På enkeltgravpladser kan der nedlægges en lille sten og eventuelt plantes blomster langs med gangarealet.

 

Fællesgravpladsen er et areal udlagt i græs uden markering af det enkelte gravsted.

Prisen for en begravelse af et husdyr i Mindelunden er 800 kr. og omfatter såvel begravelsen som vedligeholdelse i en fredningsperiode på 5 år fra begravelsen.

 

Fredningsperioden kan forlænges for en ny 5 årig fredningsperiode. Prisen herfor er 450 kr.

 

Henvendelse om begravelse sker til foreningens formand:                                                                             

                                           

Doris Jensen                                                      

Ndr. Torstedvej 8 A, 8700 Horsens        
Mobil 20 12 40 30

Regnskab og andet papirarbejde
varetages af foreningens kasserer
Betina Nielsen
Mobil 50 84 69 69

(træffes mellem kl. 17 og 20)                                           

 


De fleste gravpladser er anvendt til hunde og katte, men også andre mindre husdyr som fugle, marsvin og mus har fundet sit sidste hvilested i Mindelunden.

 

Gravpladsen er fuldt brugerstyret gennem en forening af gravpladsens brugere.

 

Det praktiske arbejde med begravelser, vedligeholdelse af arealet og administration udføres vederlagsfrit af foreningens medlemmer.


Gravpladsen er beliggende ved den vestlige ende af Priorsløkkevej på et areal, som Horsens Kommune stiller til gratis rådighed.

   


Velkommen til vores hjemmeside

NYT - NYT - NYT

På den ordinære generalforsamling 27.03. 2018 blev vedtægterne ændret således, at den ordinære generalforsamling afholdes hvert år den sidste tirsdag i marts måned.


Indkaldelse til ordinær eller ekstraordinær generalforsamling opslås fremover på gravpladsen med angivelse af tidspunkt og sted for generalforsamlingen