Dyrenes Mindelund "Løvhøj" Horsens
Velkommen til vores hjemmeside

HERMED INDKALDES TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING  

Ti rsdag den 1. juni 2021 kl. 18.30

hos Doris Jensen, Ndr. Torstedvej 8 A, 8700 Horsens


Dagsorden for den ordinære generalforsamling

 

              1.         Valg af dirigent

 

              2.         Bestyrelsens beretning fremlægges til                                                                godkendelse  ved Doris Jensen

 

              3.         Revideret regnskab fremlægges   til godkendelse

 

              4.         Bestyrelsens budget, forslag til brug af donation og forslag til fastsættelse af priser for begravelse, forlængelse og kontingent for B-medlemmer fremlægges til vedtagelse.

 

 

              5.         Forslag til vedtægtsændring – der er ingen ændringsforslag

 

              6.        Behandling af indkomne forslag                          

 

           

             7.        Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer – på valg er Tove Rasmussen (modtager genvalg) og valg af 1 nyt bestyrelsesmedlem.  

                         

                       

              8.         Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen – på valg er Knud Jensen (modtager genvalg) og valg af 1 ny suppleant

 

         9.         Valg af 2 revisorer – på valg er Lars Møller og Helle Jacobsen (begge modtager genvalg)

 

         10.      Valg af 2 revisorsuppleanter – på valg er Tommy Friis Jacobsen og Sylvest Jakobsen

 

         11.      Eventuelt

 

         10.05.21   


Velkommen til vores hjemmeside

Efter at mos blev fjernet i påsken er der nu blevet sået græs.

Indtil at græsset er begyndt at spire og vokse, må vi vente med at slå det efterhånden høje græs. Så vi beder om forståelse for at plænen ikke står helt skarp.... men vi kan så bruge ventetiden på at glæde os til en fin og grøn mindelund

Gang stierne er blevet sprøjtet for ukrudt så det er ved at visne væk nu 💪

Vi vil gerne endnu en gang gøre opmærksom på at ALT ARBEJDE I DYRENES MINDELUND ER FRIVILLIGT ARBEJDE! Vi har fuldtidsarbejde ved siden af, så vi er dybt afhængig af at alle bruger af stedet er med til at holde stedet pænt og ryddeligt.


Vedr. fornyelse af gravplads

Har du skiftet adresse siden vores sidste kontakt (begravelse eller fornyelse) og sidder du med en fornemmelse af at du skal have fornyet gravplads, men ikke har modtaget brev, så kontakt venligtst enten formand Doris Jensen eller kasserer Betina Nielsen.

På den ordinære generalforsamling 27.03. 2018 blev vedtægterne ændret således, at den ordinære generalforsamling afholdes hvert år den sidste tirsdag i marts måned.

Indkaldelse til ordinær eller ekstraordinær generalforsamling opslås fremover på gravpladsen med angivelse af tidspunkt og sted for generalforsamlingen