Dyrenes Mindelund "Løvhøj" Horsens
Velkommen til vores hjemmeside

TIL BRUGERNE AF DYRENES MINDELUND!

HAR I TÆNKT PÅ AT TIDEN GÅR, OG DET VI PLANTEDE PÅ VORES GRAVSTEDER FOR FLERE, ELLER MÅSKE ENDDA MANGE ÅR SIDEN, HAR VOKSET SIG STORT.

NOGLE STEDER I OP OVER EN METERS HØJDE. ANDRE STEDER KNAP SÅ HØJT, MEN INDEN FOR FÅ ÅR, VIL GRAVPLADSEN VÆRE BEVOKSET MED STORE STEDSEGRØNNE TRÆER PÅ NOGLE AF GRAVSTEDERNE.

DEN BEPLANTNING DER I TIDERNES MORGEN BLEV AFTALT MED KOMMUNEN, SOM EJER JORDEN, VAR/ER SMÅ PLANTER I KANTEN AF DE NUMMEREREDE GRAVSTEDER.DEN AFTALE ER VI NØDT TIL AT OVERHOLDE HVIS GRAVPLADSEN FORTSAT SKAL BESTÅ.

VI ER DERFOR DESVÆRRE KOMMET DERTIL HVOR VI SER OS NØDSAGET TIL AT FJERNE DE STEDSEGRØNNE PLANTER DER STÅR RUNDT OM PÅ GRAVSTEDERNE, HVILKET VI HÅBER DER ER FORSTÅELSE FOR.

OG SÅ ET LILLE HJERTESUK FRA DE FRIVILLIGE DER DRIVER PLADSEN.

VIL I IKKE GODT NØJES MED AT PLANTE/ STILLE FIGURER OG LIGNENDE, I KANTEN AF GRAVSTEDET, DET BESVÆRLIGGØR I DEN GRAD ARBEJDET MED AT SLÅ GRÆS, NÅR DER STÅR TING PÅ GRAVSTEDERNE.

MVH. BESTYRELSEN V/DORIS JENSEN


Velkommen til vores hjemmeside

Efter at mos blev fjernet i påsken er der nu blevet sået græs.

Indtil at græsset er begyndt at spire og vokse, må vi vente med at slå det efterhånden høje græs. Så vi beder om forståelse for at plænen ikke står helt skarp.... men vi kan så bruge ventetiden på at glæde os til en fin og grøn mindelund

Gang stierne er blevet sprøjtet for ukrudt så det er ved at visne væk nu 💪

Vi vil gerne endnu en gang gøre opmærksom på at ALT ARBEJDE I DYRENES MINDELUND ER FRIVILLIGT ARBEJDE! Vi har fuldtidsarbejde ved siden af, så vi er dybt afhængig af at alle bruger af stedet er med til at holde stedet pænt og ryddeligt.


Vedr. fornyelse af gravplads

Har du skiftet adresse siden vores sidste kontakt (begravelse eller fornyelse) og sidder du med en fornemmelse af at du skal have fornyet gravplads, men ikke har modtaget brev, så kontakt venligst enten formand Doris Jensen eller kasserer Betina Nielsen.

På den ordinære generalforsamling 27.03. 2018 blev vedtægterne ændret således, at den ordinære generalforsamling afholdes hvert år den sidste tirsdag i marts måned.

Indkaldelse til ordinær eller ekstraordinær generalforsamling opslås fremover på gravpladsen med angivelse af tidspunkt og sted for generalforsamlingen